In Utrecht moeten 21.600 huishoudens rondkomen met een minimuminkomen, blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht. Sinds maart 2018 is de gemeente al druk bezig om ervoor te zorgen dat meer inwoners schuldenvrij gaan leven, de komende vier jaar zal er door de gemeente Utrecht ruim zes miljoen euro worden geïnvesteerd. Woordvoerder Emine Osanmaz van de gemeente Utrecht vertelt hier meer over.

Wat is de reden dat de gemeente Utrecht wil dat de Utrechters schuldenvrij gaan leven?
”Praten over schulden en geldzorgen is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Maar vaak is de schuld zo hoog dat dit niet meer te verbergen is voor je omgeving. Ondanks de economische groei hebben veel huishoudens moeite met rondkomen en nemen de schulden toe, dan praten wij als gemeente niet over een hypotheekschuld maar over grote tekorten op de rekening. De mensen die deze problemen hebben, zijn mensen die zonder werk zitten en lastig uit de schulden komen. Wij merken ook dat iemand met schulden moeilijker aan het werk komt. Het hebben van deze schulden kan leiden tot armoede, sociale uitsluiting, stress en gezondheidsproblemen bij volwassenen maar ook bij kinderen. Wij willen als gemeente ervoor zorgen dat mensen leven en niet overleven. Om ervoor te zorgen dat het schuldenprobleem wordt opgelost, kunnen alle Utrechters aan dit plan mee doen. Wij willen ons gaan inzetten om armoede en problematische schulden te bestrijden.”

Hoe is deze actie-agenda, de agenda waarin Utrechters over vier jaar schuldenvrij gaan leven, gerealiseerd?
”De actie-agenda is een document dat zich steeds aanpast aan de economische vooruitgang van de Utrechters. De agenda is samen met professionals, vrijwilligers, werkgevers en schuldeisers tot stand is gekomen.  Ook hebben wij veel verhalen en adviezen gekregen van ervaringsdeskundigen, de inwoners. Zij hebben meegemaakt hoe het is om met problematische schulden te leven en gaven hun ervaringen en verschillende ideeën over hoe wij Utrecht schuldenvrij zouden kunnen krijgen. Een goed voorbeeld is Nikki, één van de inwoners in Utrecht met grote schulden. Ze vertelde haar verhaal bij de gemeente, over dat ze thuis nooit geld had. Als er een schoolreisje was, was zij ziek en moest ze trakteren, dan was ze er niet. Dankzij deze verhalen hebben wij de actie-agenda kunnen realiseren. Voor het uitvoeren van de acties investeert het college de komende vier jaar ruim zes miljoen euro.”

Wat is het doel van de actie-agenda? 
”In de actie-agenda staan acties die ervoor gaan zorgen dat Utrechters schuldenvrij gaan leven. Maar ook willen wij de inwoners van Utrecht met schulden erop laten vertrouwen dat het goed komt en dat zij er niet alleen voor staan. Wij willen dat de inwoners over de schulden durven te praten, zodat ze er niet alleen mee blijven zitten. Hierdoor kunnen inwoners weer door met hun leven zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over alle schulden want wij willen er voor de inwoners zijn. We gaan er alles aan doen om de schulden weg te werken en het leven van mensen stabiel te maken. Om inwoners en ervaringsdeskundigen te blijven betrekken bij de voortgang van de acties, komen wij twee keer per jaar bijeen om te bespreken of we de goede dingen doen en wat er nog anders kan.”

Hoe lang gaat het ongeveer duren voordat Utrechtse inwoners hiervan resultaat gaan zien?
”De eerste acties uit deze actie-agenda zijn al ingegaan. Bijvoorbeeld het Huishoudboekje, waarmee we mensen die geen schulden hebben, maar wel moeite hebben met rond komen helpen. Daarnaast is ook de uitbreiding van de aanpak vroegsignalering hier een goed voorbeeld van. Je ziet in de actie-agenda dat er verschillende acties zijn die per 2019 ingaan waarvan een groot deel dus nu al loopt. Sommige inwoners kunnen dus al resultaat ondervinden, maar dit zal in de loop der jaren meer worden.”