Gebedsruimtes op scholen zijn al tijden een hekel onderwerp. Zo ook in Utrecht, waar de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, zegt dat ze eigenlijk niet thuishoren op een openbare onderwijsinstelling als de Universiteit Utrecht. Rob Grift, directeur van de faculteit Geesteswetenschappen, en Martien Camphuis, facilitair accountmanager binnen de faculteit Geesteswetenschappen, waren bereid om de standpunten van de Universiteit Utrecht op te helderen.

Waarom vindt de UU het belangrijk dat er gebedsruimtes worden gefaciliteerd aan religieuze leerlingen?

Grift: “Wij willen geen mensen uitsluiten, we willen graag een universiteit zijn die inclusiviteit uitstraalt. We hechten er waarde aan om een diverse studenten- en medewerkerspopulatie te hebben. Dat kun je stimuleren door bijvoorbeeld gebedsruimtes aan te bieden voor zowel studenten als personeel, zodat iedereen zich welkom voelt en zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen omdat ze vanwege hun geloof zo’n ruimte moeten zoeken.”

Maar wat vindt u dan van de kritiek van de JOVD in Utrecht? Die zeggen dat de gebedsruimtes niet thuishoren op een openbare onderwijsinstelling. 

We hebben sinds kort ook genderneutrale toiletten binnen de universiteit"

Camphuis: “Het zijn ook officieel gezien geen gebedsruimtes, want ze zijn ook bedoeld om als rustige plek te fungeren voor iemand die bijvoorbeeld wil mediteren of even tot rust wil komen. Het zijn geen echte kerken, het zijn gecombineerde ruimtes. Wij houden verder ook niet bij wie er allemaal gebruik van maken en wat ze daar precies doen. Het zijn ruimtes die worden aangeboden aan de hele universitaire gemeenschap. Het is een voorziening die wij aanbieden.”

Op de Haagsche Hogeschool zijn een aantal studenten een petitie gestart om ook dit soort gebedsruimtes op school te krijgen. Deze petitie is verworpen door de leiding van de school, omdat zij ook vinden dat gebedsruimtes niet op een openbare onderwijsinstelling horen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Grift: “Als Universiteit Utrecht zouden wij graag een nog meer diverse studentenpopulatie willen hebben dan we nu al hebben. Ik denk dat het helpt als je dit soort faciliteiten aanbiedt. Het maakt voor ons ook niet uit of je je daar nou als moslim of christen terugtrekt om te bidden. Ik vind het passen bij een universiteit waar je ruimte biedt aan alle verschillende levensovertuigingen, dat je ook uitstraalt dat je mensen welkom heet die behoefte aan dit soort ruimtes hebben. Dat is vooral de essentie hier.”

Kamervoorzitter Arib denkt dat het aanbieden van gebedsruimtes juist polarisatie tussen gelovige en niet gelovige leerlingen in de hand werkt. Dat was wat zij zag bij een aantal scholen in Rotterdam.

Camphuis: “Maar wij zijn een universiteit en wij hebben geen leerlingen maar studenten.” 

Grift: “Ik denk dat dat meer een secundair effect is. Je kunt zo eindeloos door blijven redeneren. Als dat gebeurt zou je het daar met elkaar over moeten hebben. Ik denk dat de essentie is dat alle studenten zich hier welkom voelen en dat ze ook van zo’n ruimte gebruik kunnen maken als ze dat willen. Dat doen we ook op andere manieren. We hebben sinds kort ook genderneutrale toiletten binnen de universiteit. Dat levert ook neveneffecten op. Het is fijn voor de ene doelgroep en minder fijn voor een andere doelgroep. Dus ik denk dat we daar niet te lang over na moeten blijven denken, je hebt daar niet altijd de hand in.”

Wat vindt u van het huidige beleid van de UU met betrekking tot dit onderwerp? 

Ik denk dat we nu een redelijk optimum hebben"

Grift: “Ik denk dat we nu een redelijk optimum hebben. We kunnen helaas niet oneindig in behoeftes voorzien door bijvoorbeeld aparte gebedsruimtes per geloof aan te bieden of in ieder gebouw dit soort ruimtes aan te bieden. We hebben maar een beperkt aantal mogelijkheden en ik denk dat we het nu best wel goed doen.”

Camphuis: “We hebben nu binnen de twee ‘binnenstad faculteiten’, Geesteswetenschappen en REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie), één ruimte ingericht. Dat is een echte meditatie- en gebedsruimte, met een vloerkleed. Daar vinden bijvoorbeeld ook lunchmeditaties plaats. Het is breed opgezet voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Dat past ook in de geest zoals de UU dat wil uitdragen.”