De Wijkraad Binnenstad is pessimistisch over het Ontwikkelingskader Horeca dat de gemeente eerder dit jaar publiceerde. De Wijkraad vindt dat er niet genoeg wordt overlegd met bewoners over het plan van de gemeente om soepel tegenover nieuwe horeca te staan in Utrecht. Ook Koninklijke Horeca Nederland vindt de plannen van de gemeente zorgelijk.

De Wijkraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders, heeft een voorstel gedaan voor het herzien van het Ontwikkelingskader. Zij vinden dat er voorbij wordt gegaan aan bewoners door niet genoeg met hen te overleggen. Enkele aanpassingen die de Wijkraad als noodzakelijk ziet zijn dat de uitbreiding van horeca meer op de door bewoners gewenste ontwikkeling van de binnenstad afgestemd wordt en dat de bewoners invloed krijgen op een eventuele nieuwe versie van het Ontwikkelingskader. Erik Derksen, vice-voorzitter van KHN Utrecht, licht verder toe: ‘Wij willen sturen op een gevarieerd aanbod en zijn natuurlijk voor vrije concurrentie en groei in de horeca. Voor de binnenstad van Utrecht ligt dit alleen wel wat anders. Het komt niet vaak voor maar wij zijn dit keer ook eens met de Wijkraad.’

Derksen is het grotendeels eens met de punten van de Wijkraad: ‘De gemeente is nu alleen bezig met uitbreiding, maar moet ook letten op de leefbaarheid, die moet blijven hoe die nu is, en zeker niet minder worden. Normale winkels mogen nu 40% van hun winkel ook als horeca gebruiken, en daar ben ik het niet mee eens. Horeca heeft het al moeilijk genoeg.’ Naast het feit dat mengvormen van winkels en horeca nadelig zijn voor de meer klassiekere vormen van horeca, geven deze mengvormen ook meer overlast voor bewoners:

KHN en de Wijkraad zien de ontwikkelingen beiden als negatief, ook al is dit om andere redenen. Beiden hebben zij een reactie op het ontwikkelingskader gegeven in de vorm van brieven die de gemeente in 2018 zal gaan behandelen.