UTRECHT – Het in 2008 door Stichting Studentenhuisvesting (SSH) aangekochte KPN-terrein gaat vanaf medio 2017 op de schop. Op het terrein zullen volgens de schatting van Jebber zo'n 450 woningen voor studenten en 350 woningen voor starters worden gerealiseerd.

Op het terrein komen enkel huurwoningen, een deel bedoeld voor studenten en een deel bedoeld voor starters. De prijzen zijn nog lang niet bekend maar geschat wordt dat de maandelijkse huur tussen de vijf- en achthonderd euro komt te liggen. Het project wordt in fases gerealiseerd tot 2022.

Jebber (een bedrijf gespecialiseerd in ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen voor starters) en SSH hebben een nieuwbouwplan ontwikkeld waarbij de insteek is om een deel van de bestaande KPN-gebouwen te behouden en deze te transformeren tot woningen. 

Er wordt momenteel gekeken naar welke panden geschikt zijn voor woningen en welke er worden vervangen door nieuwbouw. Hoewel het project momenteel nog in de beginfase zit is het bestemmingsplan alvast gewijzigd van kantoor- naar woonruimte.

Dit jaar zal de sloop beginnen van het hoogste gebouw op het terrein, deze bleek niet geschikt voor woningen. Vanuit de contouren van het oude gebouw zal er een nieuw gebouw worden gerealiseerd.

De naam van het project ‘De Kwekerij’ is gebaseerd op het verleden van de locatie. Op deze plek waren vroeger tuinderijen en kwekerijen te vinden. Het gekozen thema ‘groen & gezond’ past volgens Jebber goed bij de doelgroep, het huidige tijdperk en de locatie. “We willen eigenlijk een klein stukje duurzame stad realiseren”, aldus de woordvoerder van Jebber.