Drie Utrechtse woningcorporaties gaan hun woningen grootschalig verduurzamen. In de woonvisie van 2015 staat dat in 2020 alle woningen van corporaties gemiddeld label B moeten hebben, en dat met een minimale kostenstijging voor de huurders.

Mitros, Portaal en Bo-Ex hebben de handen in een geslagen en hebben samen een project opgestart: de Isolatie Uitdaging. Met dit project willen ze de markt zo innoveren dat duurzaamheid betaalbaar is. Daar kunnen particulieren ook van profiteren. Daarnaast is Mitros nog een samenwerking aangegaan, namelijk met Eneco en Wocozon. Mensen die in Lunetten wonen en zowel een cv-ketel als een ventilatiesysteem hebben, komen in aanmerking voor een speciaal pakket. Dit pakket bevat acht zonnepanelen, warmtepomp en slimme thermostaat.

De kosten voor deze verduurzamingen zullen niet op de rekening van de huurder te zien zijn. Aedes zegt dat de corporaties het grootste deel van de kosten zullen dragen. Dat komt neer op ongeveer 60 tot 70 procent. De rest zal het Rijk bijleggen. Het Rijk heeft namelijk een half miljard euro vrijgemaakt voor deze kwestie.

Terugkomend op de vraag van het begin. Ja het gaat goed. “Wat dat betreft liggen we op koers. Het lijkt erop dat dit doel zeker haalbaar is.” Maar niet alles gaat over rozen. Want ook deze operatie heeft tegenslagen. De prijs voor gas is gestegen en dat is volgens de Woonbond niet eerlijk. “Huishoudens met lage inkomens die de komende jaren nog in slecht geïsoleerde woning wonen mogen hier niet de dupe van worden.” De Woonbond wil dan ook dat er een compensatie moet komen voor de stijgende gasrekening.