Woonlab is een initiatief georganiseerd door CNV Jongeren in samenwerking met Mitros, Bo-ex, GroenWest, Portaal, Woonbond en de gemeente Utrecht. Hierbij moeten jongeren in groepjes oplosssingen vinden voor problemen die jongeren ondervinden bij het zoeken naar een woning. Op 5 Oktober ging het project van start, en was er een kick-off in het kantoor van woningcorporatie Mitros.

Het is in Utrecht moeilijk om als jongvolwassene een woning te vinden. Zij lopen aan tegen lange wachttijden en hoge huurprijzen. Dit zijn enkele problemen die een paar jongeren bespreken bij Woonlab en waarvoor zij oplossingen gaan verzinnen. De oplossingen worden op 7 december gepresenteerd aan de gemeente Utrecht en alle corporaties en organisaties die het project mogelijk hebben gemaakt.

Tijdens de kick-off werden de deelnemers, vijfendertig Utrechters tussen de 20 en 35 jaar, verdeeld in groepjes. De groepjes kregen allemaal een thema toegewezen. De komende maanden zullen zij minimaal 4 keer bij elkaar komen om te overleggen en om zich te verdiepen in deze kwesties voor de eindpresentatie.

Justine Feitsma, projectleider bij CNV Jongeren, vertelt dat ze benaderd zijn door huurdersorganisaties om te kijken hoe ze jongeren bij wonen kunnen betrekken. ‘Jongeren hebben wel degelijk hun mening over de problemen die zij ondervinden op het gebied van wonen. Wat wij hier doen is hun echt laten verdiepen in het onderwerp, zodat ze hun ondervindingen en adviezen aan de gemeente kunnen vertellen en echt gehoord kunnen worden.’ Ook vertelt ze dat CNV Jongeren een soortgelijke aanpak hebben gedaan met Pensioenlab. Daar werden jongeren betrokken bij de discussie over het pensioen.

‘Normaal gesproken worden deze onderwerpen alleen besproken door volwassenen, en in een kamer vol volwassenen zijn er vast wel een paar die goed voor jongeren kunnen praten. Maar wij willen het platform bieden aan de jongeren zelf.’

Het project is een pilot en als het aanslaat, zal het ook in andere steden waar het probleem voor woningen voor jongeren speelt, worden toegepast.