Aan het Pieterskerkhof in het centrum van Utrecht vindt op 15 januari, om 13:00 de workshop Financiën Na ontslag plaats. Welzijnsorganisatie U centraal organiseert de workshop gratis voor bewoners uit Utrecht. De workshop is bedoeld om tips en handvatten aan werkzoekenden te bieden. Zo krijgen ze financieel advies en tips over hoe ze zich het best op de arbeidsmarkt kunnen begeven. De workshop Financiën Na ontslag is een onderdeel van meerdere zogeheten financiële workshops levensgebeurtenissen. Dit zijn Workshops die inwoners uit Utrecht kunnen volgen na een ingrijpende gebeurtenis die financiële consequenties heeft.

De workshop vindt plaats in een ruimte aan het Pieterskerkhof. Deelnemers druppelen binnen en worden verwelkomd met koekjes, thee of koffie. Alles staat netjes klaar en op de plekken ligt een snelhechter met workshopmateriaal, een A4’tje bedoeld als naamplaatje en een pen klaar. De deelnemers komen afwachtend over.

Zeven deelnemers wonen de workshop Financiën Na ontslag bij, die wordt verzorgd door twee adviseurs van UWV Werk en twee U Centraal consulenten. De workshop opent met een kleine voorstelronde waaruit blijkt dat er verschillende types op de workshop zijn afgekomen. Sommige van de aanwezigen zitten pas enkele weken zonder werk terwijl anderen al meerdere jaren geen vaste baan hebben. Zo blijkt tijdens het voorstellen, dat er bij een enkel geval wordt gedeald met meerdere levensgebeurtenissen, die van ontslag en echtscheiding. Ook de leeftijd van de aanwezigen verschilt van tegen de 30 tot achterin de 50.

De UWV-adviseurs openen de workshop. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het instituut verzorgt de werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Zij vertellen de deelnemers de voorwaarden voor een uitkering, hoe zij zich het best kunnen begeven op de arbeidsmarkt en wat de rechten en de plichten zijn van een werkzoekende. De deelnemers van de workshop komen gemotiveerd en leergierig over. Ze maken veel aantekeningen en stellen vragen. Zij hopen via de workshop meer toekomstperspectief te krijgen en een overzicht van wat hun mogelijkheden zijn als  werkzoekende. De UWV-adviseurs laten zich van een deskundige kant zien en kunnen alle vragen van de deelnemers duidelijk beantwoorden.

Naast de aanwezigheid en adviezen van de UWV-adviseurs op de workshop Na ontslag, biedt UWV zelf ook workshops aan die werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan. Zo biedt UWV hulp bij het netwerken, het beheren van een professioneel LinkedIn account en bij het opstellen van een CV of sollicitatiebrief. Zo is het eerste uur van de workshop voorbij gevlogen.

Er wordt een korte pauze ingelast en de UWV-adviseurs verlaten, na het beantwoorden van alle overige vragen de workshop. Na de korte pauze is het woord aan de U centraal consulenten. Deborah van den Boogaard en Marnix van der Waals vertegenwoordigen U centraal en nemen het woord. Ze openen hun deel van de workshop met een interactief gedeelte. Op een tafel in de ruimte liggen verschillende soorten ansichtkaarten. Elke deelnemer mag een ansichtkaart uitkiezen, die zijn of haar financiële situatie omschrijft. Elke deelnemer vertelt zijn eigen verhaal bij de gekozen kaart. Zo wordt een kaart van een springende man gekozen omdat dit zou staan voor een sprong in het diepe van iemand die de wanhoop nabij is. Andere deelnemers zien de situatie hoopvoller in. Een deelneemster kiest een kaart van een schaakspel waarbij ze vertelt dat zij nu aan zet is.

Na dit interactieve gedeelte worden er, aan de hand van een PowerPoint presentatie, verschillende manieren uitgelegd hoe je geld zou kunnen besparen, wat de voorwaarden zijn voor bepaalde toeslagen en hoe er van gemeentelijke regelingen gebruik kan worden gemaakt. De deelnemers letten geconcentreerd op en stellen waar nodig vragen. Zowel Deborah van den Boogaard als Marnix van der Waals beantwoorden gestelde vragen accuraat en bieden individuele hulp aan bij onduidelijkheden. De deelnemers van de workshop krijgen vervolgens een overzicht van een maandbudget van een gezin van vier personen voor zich. Ze krijgen de opdracht om in tweetallen te bepalen waar er bij het maandbudget op bezuinigd kan worden. De antwoorden worden uitgewisseld en er volgen er bespaartips van Deborah en Marnix.

Aan het einde van de workshop is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook worden er onder de deelnemers U-mappen uitgedeeld die kunnen helpen bij de administratie. Sommige aanwezigen blijven nog even hangen om vragen te stellen aan Marnix en Deborah maar het grootste gedeelte is snel weg. De deelnemers worden door Marnix en Deborah veel succes gewenst en zij worden op hun beurt bedankt voor de workshop. Een deelneemster laat weten dat ze de cursus handig vond om een overzichtelijk beeld te krijgen van haar rechten en mogelijkheden. ‘Het was nuttig, anders zit ik toch maar thuis nu ik niet meer naar werk hoef.’

Naast de Workshop Financiën Na ontslag, biedt U centraal nog meer financiële workshops rondom een levensgebeurtenis aan namelijk: Na arbeidsongeschiktheid, Na (echt)scheiding, Rondom pensioen, Na overlijden partner en 18 jaar? Word geldwijzer. Voor meer informatie en data over de workshops kunt u terecht op de site van U Centraal: www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen