Bewoners van de souterrainwoningen in de Zeeheldenbuurt in Utrecht Oost ervaren steeds meer wateroverlast. Door de klimaatveranderingen lopen huizen door zware regenbuien onder water. Water Natuurlijk, de winnaar van de waterschappen Stichtse Rijlanden, is samen met de gemeente Utrecht druk bezig om dit probleem op te lossen.

Door klimaatveranderingen neemt de kans op extreme neerslag, overstromingen en langdurige periodes van droogte toe. De wateroverlast die mensen ervaren wordt alsmaar groter, zo ook in Utrecht Oost in de Zeeheldenbuurt. Steeds meer Utrechters kiezen voor verharding zoals tegels, terwijl het juist steeds vaker en harder regent. De gemeente geeft de bewoners het advies om zo min mogelijk voor verharding te kiezen, omdat door verharding het water niet de grond in kan zakken en dit vervolgens blijft liggen in de tuin of op de daken. Dat steeds meer Utrechters kiezen voor verharding blijkt uit cijfers van de gemeente Utrecht.

Het probleem van de overstromingen in de souterrainwoningen heeft zich al vaker voorgedaan. In de zomer van 2014 waren er door zware buien veel wateroverlast, vertelt Erwin Rebergen, strategisch beleidsadviseur stedelijk water en klimaatadaptatie van de gemeente Utrecht. Door de wateroverlast wil de gemeente Utrecht samen met de bewoners van Utrecht Oost in de Zeeheldenbuurt dit probleem oplossen door bij de souterrainwoningen een hemelwaterriool aan te leggen. Dit is een riool die ervoor gaat zorgen dat het regenwater van de tuinen en daken wordt aangesloten op dit riool, zodat het water kan worden afgevoerd naar watergangen in de omgeving. Momenteel is het regenwater wat in de tuinen en op de daken ligt niet aangesloten op een regenwaterriool en dit zorgt ervoor dat er veel water in de woningen loopt. Omdat de bewoners zelf ook aanpassingen moeten gaan doen om de souterrainwoningen waterproof te houden, gaan de maatregelen volgens Rebergen flink wat geld kosten. ”Je praat zo al over zo’n tienduizend euro per woning”, aldus Rebergen.

In het Deltaplan, waarin Nederland wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatveranderingen, is afgesproken dat de stresstest, een test om de wateroverlast in kaart te brengen, iedere zes jaar wordt herhaald. Alle gemeenten in Nederland moeten deze stresstest doen. In Utrecht is de stresstest al afgenomen onder de inwoners. Tevens is er afgesproken dat overheden de resultaten van de stresstest openbaar maken, zodat dit voor iedereen zichtbaar is.

Om tot oplossingen te komen voor de wateroverlast in Utrecht Oost, werkt de gemeente ook samen met het waterschap de Stichtse Rijnlanden. Op 20 maart waren de waterschapsverkiezingen, waarin Utrecht Oost massaal op de partij Water Natuurlijk heeft gestemd, dit blijkt uit cijfers van de gemeente Utrecht. Volgens Els Otterman, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, komt dat omdat Water Natuurlijk veel aandacht heeft voor natuur, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. ”Wij zijn een onafhankelijke waterschapspartij, maar worden gesteund door Groen Links en D66 ook dit verklaard ons succes”, aldus Otterman. De maatregelen die Water Natuurlijk samen met de gemeente Utrecht gaat doen, is om de bewoners van Utrecht Oost te stimuleren om de stad hoosbuibestendig te maken en dat gaat geld kosten, maar hoe hoog deze kosten zijn en door wie ze worden betaald is nog niet bekend vertelt Otterman.